Hem

Tenhults Hästuthyrning

Tenhults hästuthyrning


Välkomna till Tenhults hästuthyrning och Uppegården i Tenhult. Vi har ett 100-tal hästar och ponnyer som vi hyr ut året runt. Vi strävar efter att ha snälla, lättridna och korrekta hästar och ponnyer i uthyrningsverksamheten.


När jag handlägger hästuthyrningen försöker jag vara konstruktiv, korrekt, transparent och ärlig -  i syfte att det skall gagna fodervärdar, hästar och undertecknad.


Gert BrandonOm Uppegården

Uppegården är i grunden ett lantbruksföretag med åker, bete och skog på ca 60 ha, beläget omedelbart norr om Tenhults samhälle. Till gården hör även ett arrende på ca 30 ha åker och beten. Arrendemarken ligger omedelbart söder om Tenhult. Därutöver  sker samarbete med fyra närliggande lantbruksföretag.

På Uppegården finns häststall med 17 hästboxar, ligghall på ca 500 kvadratmeter, lösdriftshallar på ca 600  kvadratmeter, ridhus på drygt 1500 kvadratmeter samt maskinhall, traktorgarage och två vagnsskjul. Som kan utläsas av nedanstående flygbild finns självklart även  ett boningshus med tillhörande byggnader. Hösten 1974 byggdes ett nytt vagnsskjul omedelbart norr om ridhuset och lösdriften har byggts ut. Dessa byggnader finns ej med på flygbilden. Våren 2015 är det meningen att den planerade ridbanan (30 x 60 m) söder om ridhuset skall färdigställas. Ridhuset Clinic Arena är en flexibel anläggning bestående av ridhusmanege på 20 x 60 meter, läktare, cafeteria/konferenssal, grupprum med minikök, övernattningsrum och kontor. Övernattningsrummen kan nyttjas som B&B eller nyttjas av familjer/kursdeltagare/provryttare som önskar bo över på Uppegården ex en helg.


Man kan säga att gårdens verksamheten består av tre huvudområden -

ridhusanläggningen Clinic Arena (www.clinicarena.se),

hästuthyrning/uppstallning (www.gertbrandon.se) samt en

avelsbesättning med hereforddjur (www.tenhulthereford.se).


Sommartid har normalt arrangerats loppis, ponnyridning och caféverksamhet (www.uppegarden.se).

Uppegårdens ägare Gert Brandon kan ses som navet i gårdens verksamhet - men - det är olika föreningar,  grupper, privatpersoner och företagare som driver och ansvarar för olika aktiviteter i hästanläggningen.