BokningNormalt sker bokning genom att kunden ringer mig , Gert Brandon, på telefon 036 - 39 00 62 eller 0739 - 23 43 63. Vid samtalet diskuterar vi fram passande häst/ar. Ofta finns bilder på hästarna. Vi har hästar utplacerade i hela landet. De flesta hästarna går direkt till ny kund utan att passera Uppegården. De hästar som finns här på Uppegården visar vi normalt lördagar mellan klockan 11 - 13. Boka besöket dagen innan för att säkerhetställa att vi är hemma och det finns lämpliga hästar lediga.


Speciella bokningsrutiner under våren

För att gynna gamla kunder och långa uthyrningstider har vi under våren och försommaren dessa hålltider:


Mars

Fodervärdarna mailar in hästrapporter under perioden 1 - 15 mars samt rapporterar om de önskar förlänga fodervärdssavtalen. Under perioden 16 - 31 mars kan gamla kunder teckna avtal på ledigförklarade hästar.


April

Nya kunder har möjlighet att teckna avtal på lediga hästar under helårsperiod eller läsår från 1 april.

Gamla kunder har förtur att boka sommarhäst från den 28 april.


Maj

Nya kunder har möjlighet att boka sommarhäst från 1 maj.


Juni

Nya kunder som önskar hyra några veckor under sommaren kan skicka in/lämna in en veckohyrningsblanketten mellan 1 - 6 juni. Lördagen den 6 juni finns det möjlighet att se och ev provrida veckouthyrningshästarna.