Hästråd


Hästråd

Denna sida är tänkt att vara till nytta för i första hand nya kunder. Vi skall försöka utveckla sidan precis som övrigt på hemsidan - i sinom tid.


Välja häst/ponny

Det är bättre att välja en något mindre, lugnare och snällare häst/ponny till att börja med än man egentligen önskar. Det är ytterst viktigt att ni beskriver ridkunnande och hästvana på ett fullgott sätt för oss, för att vi skall kunna plocka fram lämpliga alternativ att välja emellan.


Foder

Hästar skall utfodras minst 4 gånger per dag med sunt stråfoder (hö eller hösilage), samt helst ha fri tillgång till saltsten och vatten. Mineralfoder ges en gång per dag, gärna inblandat i utblött betfor. Kraftfoder ges i relation till hull och arbete.

Normalt bör hästar utfodras med ca 1 kg torrsubstans per 100 kg häst och dag. Hästar skall utfodras minst 4 gånger per dag. Ej uppehåll på stråfoder längre än högst 8 timmar för att minimera risken för kolik. Fri tillgång till stråfoder (hö/halm) innebär minskad risk för kolik.

Vid köp av ensilage eller hösilage är det viktigt att ta reda på torrsubstanshalten. Hö innehåller normalt 84% torrsubstans, d.v.s 16% vatten. Ensilage innehåller 30 - 50 % torrsubstans och hösilage innehåller 50 - 80 % torrsubstans.


Fång

Fång är en sjukdom som framförallt drabbar ponnyhästar. Ju mindre ponny ju större risk. Fång uppstår oftast p g a att ponnyer får gå på bra beten under maj - juni. Varje år är det några kunder som ej tar våra varningar på allvar. Detta resulterar i att vi nästan årligen tvingas slakta någon ponny på grund av kronisk hälta orsakat av fång.


Hosta

Hosta uppstår genom dålig stallmiljö. Med hosta avses ej vanlig förkylning som brukar gå över på en till två veckor. Dåligt ventilerat stall, dammigt hö och halm är de största orsakerna till hosta. Om hästar utsätts för dålig miljö en längre tid blir hostan ofta kronisk. Luften i stallet bör bytas ut minst en gång per timma, dammigt foder och strö måste undvikas. Har hosta uppstått måste man omgående gå över till att utfodra med hösilage och helt dammfritt kraftfoder. Sållad torvströ eller färsk sågspån skall nyttjas till ströbädden. Halm är olämpligt att strö med även om den verkar dammfri. Utebox bör övervägas eftersom det normalt är svårt att få bra luft i nästan alla stall. Rykta utomhus! Sopa stallet endast när hästarna är ute!


Hältor och ryggproblem

Hälta och ryggproblem hör ofta ihop. Dessa problem beror nästan alltid på miljön runt hästen. Här följer några vanliga anledningar till hälta och ryggproblem:

- Hästen rids ej i rätt form.

- Felaktig hovvinkel - eftersatt hovvård.

- Ojämn mark - vrickning blir följden.

- Överansträngning.

- Sadeln passar ej hästen.


Kunskaper

De flesta hästar som blir skadade eller sjuka, beror på oss människor. Alltså: Skaffa dig fortlöpande mer och mer kunskaper om utfodring, hantering, skötsel och ridning mm till glädje både för dig och din häst. Är du kund hos mig får du gärna ringa och be om råd eller diskutera dina problem.